Sugu ja sooline erinevus - Erinevus-Vahel

Sugu ja sooline erinevus

Põhiline erinevus - Sugu vs Sugu

Sugu ja sugu on kaks sõna, mis viitavad meeste ja naiste erinevustele. Kuigi neid kahte mõistet kasutatakse tavaliselt vaheldumisi, on sugu ja sugu vahel selge erinevus. The peamine erinevus soo ja soo vahel sugu viitab bioloogilistele ja füsioloogilistele erinevustele meeste ja naiste vahel arvestades, et sugu viitab sotsiaalsetele erinevustele meeste ja naiste vahel.

Mis on Seks

Sugu viitab meeste ja naiste bioloogilised erinevused. Sugu põhineb paljunemisfunktsioonil, kuna bioloogilised, füsioloogilised erinevused meeste ja naiste vahel eksisteerivad paljunemisprotsessi tõttu.

Nende erinevuste hulka kuuluvad hormoonid, kromosoomid ja sise- ja välised suguelundid. Näiteks on naiste võime sünnitada järeltulijaid soost erinevalt, mitte soost. Meestele omane sügavam hääl on ka sugupõhine erinevus.

Kuna sugu on bioloogiline tegur, on sugu eristavad omadused kultuuris ühesugused. See on sugu, mis loob vahet meeste ja naiste vahel. Sugu määrab ka inimese soo. Mõnel juhul ei pruugi üksikisiku sugu ja sugu viia; see juhtub transseksuaalide inimestega.


Mis on sugu

Sugu viitab meeste ja naiste vahelised sotsiaalsed ja kultuurilised erinevused. See võtab arvesse selliseid funktsioone nagu soolised rollid, käitumine, ootused ja atribuudid, mida ühiskond peab sobivaks. Sugu võib olla peamiselt jagatud mehelikuks ja naiselikuks. See käsitleb meeste ja naiste sotsiaalset rolli. Näiteks eeldatakse, et naised on meestest hoolivamad ja õrnamad. See ei ole erinevus, mis põhineb füüsilistel erinevustel, vaid ühiskonna dikteeritud erinevusel. On ka mõningaid füüsilisi erinevusi, mis tegelikult ei kuulu bioloogiliste erinevuste kategooriasse. Näiteks ei usu, et naistel on pikemad juuksed ja mehed lühikesed juuksed, tegelikult ei põhine soost, kuid soost, kuna juuste pikkus ei ole tegelikult bioloogiliste tegurite, vaid sotsiaalsete normide ja tavade järgi.

Erinevalt soost ei looda sugu bioloogiliselt, vaid sotsiaalselt. Seetõttu võivad soolised erinevused kultuuriti erineda. Naiste või meheliste omaduste käsitamine ühes kultuuris või ajavahemikus võib erineda kultuuri ja ajaperioodide lõikes.


Sugu ja sooline erinevus

Määratlus

Seks viitab bioloogilistele ja füsioloogilistele erinevustele meeste ja naiste vahel.

Sugu viitab meeste ja naiste sotsiaalsetele ja kultuurilistele erinevustele.

Erinevused

Seks põhineb bioloogilistel erinevustel.

Sugu põhineb sotsiaalsetel ja kultuurilistel erinevustel.

Kategooriad

Seks sellel on kaks peamist kategooriat: mees ja naine.

Sugu on kaks peamist kategooriat: mehelik ja naiselik.

Erinevad kultuurid ja ajad

Seks jääb samaks olenemata ajast ja kultuurist

Sugu rollid, ootused võivad aja ja kultuuri lõikes erineda.

Loomine

Seks on loodud paljunemisvajaduste, st bioloogiliste tunnuste tõttu.

Sugu erisusi tekitavad sotsiaalsed normid.


Pilt viisakalt:

“Combotrans” originaal: Kasutaja: pschemp - Pilt: Combotrans.png, minu enda poolt uuesti joonistatud.